KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar :

1.1 İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Şerifali Mah. Adil Sk. No: 44/1 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Yollapay Elektronik Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca "Yollapay" olarak anılacaktır) ile ……. websitesi (Bundan böyle “Website” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı'nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 

 

1.2 Kullanıcı, Website'ye giriş yaparak Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder. (Yollapay ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

2. Tanımlar 

Bu Sözleşme’de yer alan;

 İçerik: Website’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resimi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,

 Hizmet: Website kapsamında Yollapay tarafından Kullanıcı’ya sunulacak mobil ödeme hizmetini/hizmetlerini,

 Sözleşme: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

 3.1 İşbu Sözleşme ödeme hizmeti sağlayıcısı alanında faaliyet gösteren Yollapay’in Kullanıcı’ya sunacağı Hizmet’e ilişkin olarak Yollapay’in ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Kullanıcı, “Kullanıcı Sözleşmesi” ve “Gizlilik Politikasını” okuyup onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecektir.

 

 3.2 Kullanıcı’nın ödeme adımlarındaki “Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasını okudum ve onaylıyorum.” kutucuğunu işaretlemesi anında Sözleşme’nin kurulmuş olacaktır. Kullanıcı, çeşitli ödeme seçenekleri ile para yatırarak karşılığında sahip oldukları elektronik bakiyeyi yalnızca Yollapay’in hizmet verdiği sektöründe hizmet sunan üye işyerleri ürün/hizmetlerini satın almak için kullandıkları bir sistem olup kullanıcılar banka havalesi EFT, ATM, kredi kartı, mobil ödeme veya hızlı ödeme seçenekleri ile bu işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul ederek, vereceği bilgilerin, Website’de yer alan Hizmet’lerin sunulmasında kullanılacağını kabul ve beyan eder.

 

4. Sözleşmenin Kurulması

 

4.1 İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, Site’ye üye olarak veya üye olmaksızın, Yollapay’in sunduğu hizmetlerden herhangi birine konu içeriğe hesap bilgisi oluşturarak veya oluşturmaksızın, işlem, ziyaret, üyelik vb. sürelerine bakılmaksızın erişim sağladığı andan itibaren hukuken Taraflar’ı bağlayıcı şekilde kurulmuş ve bu andan itibaren işbu Kullanıcı tarafından okunmuş, anlaşılmış ve onaylanmış kabul edilerek yürürlük kazanmış olur. Kullanıcı bu Sözleşme’yi kabul etmekle, Yollapay’in Sözleşme konusu ile bağlantılı sunduğu diğer tüm politika, kural vb. her ne isim altında olursa olsun düzenlemeleri de kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı Site içeriklerinden ve/veya Yollapay hizmetlerinden her ne şekilde olursa olsun istifade ettiği süre boyunca işbu Sözleşme yürürlükte kalır.

 

4.2 Yollapay, Kullanıcı’nın, bu Sözleşme koşullarından ve bağlantılı düzenlemelerden herhangi birine kısmen veya tamamen aykırı şekilde bir eylem veya işleminin tespiti halinde Kullanıcı’nın hesap veya hesaplarını veya Yollapay hizmetlerine herhangi bir şekilde erişimini geçici veya kalıcı süreyle askıya alabileceği gibi Sözleşme’yi, hiçbir ödeme mükellefiyeti oluşmaksızın derhal ve bildirimsiz şekilde sonlandırabilir.

 

5. Hizmet Kullanım Koşulları 

 

5.1 Website üzerinden Hizmet almak isteyen kişi, istenilen bilgileri girmeden işbu Sözleşme'de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olamaz. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Aksi durumda yapılan tüm işlemler geçersiz olacaktır.

 

 5.2 Website yalnızca hukuka uygun amaçlarla, kişisel kullanım için ziyaret edilebilir, görüntülenebilir, işlem yapılabilir.

 

6. YOLLAPAY HİZMETLERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

 

6.1. Ödeme Hizmetleri

 

6.1.1. Yollapay bir ödeme hizmeti sağlayıcısıdır ve Yollapay; hizmetlerini oluşturmak, düzenlemek, sürdürmek ve kullanıcılarına internet üzerinden, mobil ortamda ya da fiziksel platformlarda sunmak yoluyla bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak hareket eder.

6.1.2. Yollapay, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, Yollapay tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder.Yollapay, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir.

6.1.3. Kullanıcı, Ödeme Hizmetinden işbu Sözleşme’nin akdi ile birlikte Yolapay nezdinde oluşturulacak kullanıcı hesabı aracılığı ile faydalanabilecek, ödeme işlemleri Kullanıcı adı, şifre bilgileri ve diğer doğrulama yöntemleri ile gerçekleştirecektir.

 

6.2. Para(Bakiye) Yükleme

 

6.2.1. Kullanıcı Yollapay ile elektronik bir cüzdan hesabına sahip olur. Bu hesap Yollapay’in belirlediği ve tüm hizmet araçlarından tanıtımı yapılarak hizmete sunulan farklı araç ve imkanlardan oluşabilir. Bu çeşitlilik, çalışma prensipleri, komisyon oranları ve vade seçenekleri münhasıran Yollapay’in belirlediği şekilde kullanılır.

6.2.2. Kullanıcı söz konusu elektronik cüzdanı yalnızca Yollapay’in hizmet verdiği sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerinden ürün ve/veya hizmet satın alınması amacıyla kullanabilir. Bu alan dışında başka herhangi bir ürün ve/veya hizmetin alımı için kullanılması, takas/transfer edilmesi yasaktır.

6.2.3. Kullanıcı sunulan bu araçları kullanarak Yollapay hesabına limitlere bağlı kalmak suretiyle bakiye yüklemesi yapabilir. Bu araçlar banka hesapları, kredi kartı başta olmak üzere her türlü kart, elden ödeme noktaları, hızlı ödeme seçenekleri, mobil ödeme vb. olabilir. Yollapay bu araçları genişletmek ya da daraltmak hakkını saklı tutar.

6.2.4. Kullanıcılar işbu 6. Madde kapsamında bahsi geçen hizmetlerin kullanımı için Yollapay’e kayıt olunan telefon numarası ile her işlemde taraflarına gönderilecek SMS’leri, bildirimleri, benzeri sebeplerden dolayı alacakları aramaları kabul ederler.

 

6.3. İade Edilen Ödemeler ve İtiraz Süreci

 

6.3.1. İade Edilen Ödemeler: Üye işyerleri tarafından herhangi bir sebep yüzünden tahsil edilmeyen, iade edilen ve/veya reddedilen bir ödeme bakiyenize ya da kullandığınız ödeme yönteminize/aracınıza iade edilir. Tahsil edilmeyen bir ödemenin Kullanıcı tarafına iade edilmesi, üye işyerinin ödemeyi iade etmesinden ibarettir ve Üye İşyerinin iade politikalarına bağlıdır. İlgili tutar direkt olarak kullanıcının Yollapay hesabına yüklenir.

 

6.3.2. İtiraz

 

6.3.2.1 YOLLAPAY, Alınan ürün/hizmetin arıza, hatalı ya da eksik olması durumlarında taraf değildir. İşbu madde de belirtilen itiraz prosedürü “YOLLAPAY” sistemlerini kullanmadığını iddia eden kişiler ve YOLLAPAY sistemleri nedeni ile eksik ya da hatalı işlem olduğunu iddia eden kullanıcılar için geçerlidir. Kullanıcı hesabını yönetmek ve işlem tanımlamak için seçilen ödeme aracına göre her defasında sistemden SMS doğrulaması alır. Buna rağmen gerçekleşmiş olduğu iddia edilen bir ödeme konusunda itiraz etme hakkı vardır. Bu tür bir itiraz ile karşılaşıldığında, Yollapay önceliklerine göre aşağıdaki prosedürü takip etmektedir:

Kullanıcı’nın/kullanıcı hesabının ilgili ödemeyi yaptığından emin olunur.

 

Karşılığında ürün/hizmet alınması durumu hakkında üye işyerinden bilgi istenir. Ürün/hizmet üye işyerine geri dönmeyecek şekilde sürecin içine dahil edilmişse, Kullanıcı’nın iddia ettiği şekilde ürünü kullanmamış olması durumu ve işlem sırasına göre gerçekleşme şekilleri araştırılır. Sisteme ilişkin bir hata/yanlış tespit edilirse, Yollapay Kullanıcı’ya söz konusu tutarı geri öder. Ancak sistemde herhangi bir teknik sorun tespit edilemez ise Yollapay hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez; Kullanıcı tarafından Yollapay’e karşı doğrudan/dolaylı herhangi bir şekilde talep veya dava yöneltilemez.

 

6.3.2.2 Yollapay kötü niyetli itirazlar nedeni ile tüm dava ve şikâyet haklarını saklı tutar.

 

7. HESAP KULLANIM KOŞULLARI VE GÜVENLİĞİ

 

7.1. Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Kullanıcı tarafından sunulması gereken bilgilere ödeme ara yüzü üzerinden erişilmesi mümkün olup Kullanıcı bu bilgileri kendisi dolduracaklardır. Kullanıcı bu hizmetlerden yararlanırken doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi ve bu bilgileri güncel tutmayı kabul ve taahhüt eder. Belirtilen hizmetlerden yararlanmak için kullanıcının kendi şahsına ait bir cep telefonu numarası olmasıdır. Yollapay, site içerisinde yapılan işlemlerin bir çoğunda kimlik doğrulaması istemektedir. Bu durumda Yollapay gerekli görülen her durumda kimlik doğrulaması yapma yetkisine sahiptir. 

 

7.2 Bu Sözleşme’ye tabi kullanıcı hesabı adına yapılan tüm faaliyetlerden ve bu faaliyetlerden kaynaklanan tüm yasal yükümlülüklerden ( vergi yükümlülükleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ) kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, sözleşme konusu hizmetlerden yararlanırken, vermiş olduğu tüm bilgilerin güvenliğini sağlamaktan asli olarak kendisi sorumludur. Aksi bir durumda hesap güvenliği durumlarında Yollapay’e karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. 

 

7.3 Kullanıcı, Hizmetin kullanımı için oluşturulan kullanıcı hesabını (ilgili kullanıcı adı ve şifre dahil), sahip olduğu Ödeme Aracı’na ve Hassas Ödeme Verilerini korumaktan sorumlu olacak ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde Kullanıcı durumu Yollapay’e bildirmekle yükümlüdür.

 

7.4 Kullanıcı, Yollapay üzerinden yaptığı tüm işlem ve eylemlerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. Bu sebeple, kullanıcı hesabını üçüncü bir kişiye yada kurumu kullandırma hakkı bulunmamaktadır. Yollapay’in, bu şekilde bir kullanımın yapıldığını tespit etmesi durumunda, kullanıcının sahip olduğu hesabı askıya alabilir yada kalıcı olarak kapatabilir.

 

7.5 Kullanıcı bu Sözleşme’yi, bu Sözleşme ile ortaya çıkan yükümlülükleri ya da hakları Yollapay’in izni olmadan üçüncü kişilere devredemez. Yollapay hesabı onay olmadan üçüncü kişilere satılamaz, devredilemez, kiralanamaz, üçüncü kişiler yetkilendirilemez veya başka herhangi bir yöntemle üçüncü kişilere kullandırılamaz. Bahsi geçen hükümler kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda Yollapay tek taraflı takdir yetkisi çerçevesinde sözleşmeyi feshetme veya işlemlere devam etmeme, hesabı engelleme/askıya alma gibi gerekli ve uygun tedbirleri alma hakkına sahiptir.

 

7.6 Kullanıcı hesabını başka bir üçüncü kişi yada kurumu kullandırması sonucunda ortaya çıkabilecek tüm zararlardan üçüncü kişiler ile birlikte kendisi de sorumlu olduğunu kabul eder. 

 

7.7 Kullanıcı, Yollapay tarafından sağlanan hizmetleri (Yollapay aracılığıyla işlem yapmak da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sadece yasal amaçlarla kullanacaktır. Kullanıcı tarafından Yollapay’in veya herhangi bir hizmetin yasa dışı amaçlarla kullanılması durumunda ya da şüpheli bir işlemin tespit edilmesi durumunda Yollapay, Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemi iptal etme, eski hale getirmesi, Sözleşme’yi derhal feshetme ya da diğer uygun güvenlik tedbirlerini alma yetkisine sahiptir. Hesabın ve hizmetlerin yasa dışı amaçlarla kullanılmasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir. Yollapay’in herhangi bir hukuki yada cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

7.8 Kullanıcı, Site’de sunulan hizmet ve içeriklerin her birini tabi olduğu kullanım şart ve koşullarına uygun şekilde edineceğini taahhüt eder. Buna aykırı her nevi üçüncü taraf araç, program, yazılım veya unsurlarını kullanmamayı, Site ve Yollapay hizmetleri içeriğine ilişkin ilişkin “hack”, “hile”, “bot”, “hile dosyası”, “mod” ve veya otomasyon programları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, içerikle veya içeriğin yazılım unsurlarından herhangi bir kısmıyla veya tamamıyla herhangi bir şekilde etkileşime giren yetkisiz üçüncü taraf programlarının veya yazılım ve Yollapay’in arasındaki herhangi bir iletişimi engelleyen, taklit eden veya yönünü değiştiren veya içerik hakkındaki bilgileri kaydetmek için içerik tarafından kullanılan bellek alanlarını okuyarak içerik hakkında bilgi toplayan üçüncü taraf programlarını kullanmayacağını; aksi durumda Yollapay tarafından yukarıda bahsi geçen yaptırımlara tabi tutulabileceğini ve söz konusu eylem hukuka aykırı olduğu için hakkında yasal işlem başlatılabileceğini bildiğini kabul eder.

 

7.9 Yollapay tarafından verilen hizmetin kullanılması için kullanıcının gerekli internet bağlantısına ve altyapısına sahip olması gerekmektedir. Bu altyapıya sahip olunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu sebeple Yollapay internet bağlantısı ve altyapısından kaynaklanan aksaklıklardan sorumlu değildir. 

 

7.10 Teknik nedenlerden kaynaklı olarak ya da herhangi bir sebeple kullanıcının hesaplarında veya Yollapay’in sistemlerinde meydana gelecek siber saldırı ve her türlü hırsızlık suçlarından dolayı da Yollapay’in sorumluluğuna gidilemez. Kullanıcı bu hususlarda doğacak zararlar için Yollapay’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Yollapay’i gayri kabili rücu olarak İBRA ETTİĞİNİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.11 Yollapay, internet Platform’unda oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. 

 

7.12 Site, Site’de yayınlanan ve Yollapay hizmetleri ile bağlantılı her nevi içerik aksi belirtilmedikçe Yollapay’in mülkiyetindedir. Kullanıcı’nın, Site’den veya bağlantılı platformlardan edindiği Yollapay hizmetlerinin tamamı ilgili varlığın özelliklerine, tabi olduğu kullanım şartlarına, Yollapay tarafından belirlenecek olan ilkelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde kullanılmak zorundadır. Bu bağlamda, Kullanıcı’nın, edindiği hizmet ve/veya içerikleri işlemesi, değiştirmesi, ayrıştırması, çoğaltması, kopyalaması ve benzeri şekillerde edinim amacı dışında istifade maksadına yönelik işlemlere tabi tutması bu Sözleşme’ye aykırılık olarak kabul edilir. Kullanıcı edindiği Yollapay hizmetlerini ticarete konu edemez, gelir elde etmek amacıyla kullanamaz. Buna aykırı kullanımların Yollapay tarafından tespiti, sonlandırılması, aykırı kullanımı gerçekleştirenlerin haklarında yasal düzenlemelerin gerektirdiği ölçü ve usullere tabi işlemlerin yapılması mümkündür.

 

7.13 . Site’de erişim sağlanan reklamlar dahil olmak üzere üçüncü kişi içeriklerine bağlantı sağlanabilir. Bu içeriklere erişim sağlamak veya bunu kullanmamak tamamen Kullanıcı’nın tasarrufundadır. Bu nevi erişim sağlanan üçüncü kişiye ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşulları sahiplerince belirlenir. Yollapay, Site’den erişim sağlanan reklamlar dahil üçüncü kişilere ait içeriklerin tabi olduğu kullanım koşullarına dair tasarruf ehliyetini haiz olmadığından bu içeriklerden sorumlu tutulamaz ve bu koşullara ilişkin veya bunlardan kaynaklanan hiçbir talep veya uyuşmazlık Yollapay’e karşı ileri sürülemez.

 

7.14 Yollapay, Kullanıcı ile Kullanıcı'nın kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. İşbu Sözleşme’nin akdi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’a erişim sağlanamamasından veya Platform’dan faydalanılamamasından Yollapay sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Yollapay, kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

8. SINIRLANDIRILMIŞ SORUMLULUK

 

8.1 Yollapay onlıne uygulama sektöründe faaliyet gösteren anlaşmalı üye işyerlerine ait ürün ve/veya hizmetlerin edinilmesi amacıyla ödeme yapmanızı sağlayan bir hizmet sunucusudur. Bu doğrultuda Yollapay’in tek sorumluluğu kullanıcının arzusu doğrultusunda ödeme yada transfer işleminin yapılmasıdır. Bu ödeme karşılığında sahip olunması beklenen ürün/hizmet/faydadan sadece ve sadece kullanıcı sorumludur. bu hususta hiçbir şekilde Yollapay sorumlu tutulamaz.

 

8.2 Yollapay, kullanıcının sistemdeki bir alıcıdan aldığı ürünün yada hizmetin sağlanıp sağlanmayacağı noktasında denetim mekanizması değildir. Kullanıcının alıcıdan aldığı ürün yada hizmetin sağlanacağı noktasında garanti vermez.

 

8.3 Yollapay, zaman ve sözleşme’nin yürürlülük süresi ile sınırlı olmaksızın; hiçbir hal ve şart altında, akdi, haksız fiil niteliğinde, objektif sorumluluk veya diğer hiçbir hukuki sorumluluk düzenlemesine veya prensibine dayanılarak; Yollapay’in ilgili zararların gerçekleşme olasılığından haberdar olduğu veya haberdar olması gerektiği durumlarda dahi ve/veya bu şekilde bir iddia veya talepte bulunularak; Yollapay sitesi’nin, içeriklerinin ve hizmetlerinin kullanıcı tarafından kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklı her nevi doğrudan, dolaylı, tesadüfi, sonuç odaklı, kişisel, cezai veya çoklu zarar tazminatlarından; her tür ağır ihmalden kaynaklanan zararlardan ve sonuçlardan ötürü kullanıcıya veya kullanıcı ile olan irtibatından neşet eden her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilere karşı herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

 

8.4 Yollapay, Kullanıcı tarafından satın alınan bu Sözleşme kapsamında alınan hizmetlerin kötüye kullanılması nedeniyle oluşan veya doğacak zarar ve hasarlardan sorumlu tutulamaz. Yollapay, herhangi şüpheli bir durumda, Kullanıcının işlem talimatlarını yerine getirmeyebilir ve işlemi iptal edebilir. Tüm bu durumlar nedeniyle Yollapay’i, Kullanıcı’nın zarar ve hasarlarından sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir.

 

8.5 Kullanıcı, bu sözleşme kapsamında sahip olduğu hak ve yetkilerin üçüncü kişiler tarafından ihlali halinde bu ihlalden ötürü, ihlal eyleminde bulunanlara mukabil dava ikame etme veya şikayette bulunma hakkını haizdir. Bu gibi durumlarda yollapay, kullanıcı’yı, resmi makam ve merciler nezdinde ilgili hakkının veya yetkisinin dayanağı olan varsa uhdesindeki dijital veri ve delillerin, yasal saklama süresi içinde ve resmi makam veya merciler tarafından talep edilmesi şartıyla, bunları sunarak, her zaman destekler.

 

9. GARANTİDEN MUAF

 

Yollapay, site, hizmet ve içeriklerine dair kullanıcıya yönelik olarak; ayıba, zapta, üçüncü kişi mülkiyetine, fikri hak sahipliğine, devamlılığa, doğruluğuna, güvenilirliğine, kalitesine, kesintisizliğe, sayılanların olduğundan başka bir vasfına veya varlıklarının veya yayınlarının devam ettiği sürenin dışında kalan zaman dilimine dair herhangi bir taahhüt veya garanti vermez. Belirtilen hüküm yollapay’in sayılanlara dair kasıtlı eylemlerde bulunacağı şeklinde yorumlanamaz.

 

10. MÜCBİR SEBEPLER

 

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Yollapay’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Yollapay’in işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Yollapay ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

10. HESABIN DONDURULMASI VE KAPANMASI

 

10.1 Altı(6) ay süresiyle kullanılmayan Kullanıcı hesabı dondurulur, Kullanıcı’ya sunulan bir güvenlik adımı ile istenildiği zaman hesabın tekrar açılması sağlanabilir.

 

10.2 Yollapay, bu Sözleşme kapsamında Sitesi ve sunmuş olduğu hizmetler ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.

 

11. YETKİLİ MAHKEME

 

Yollapay ile Kullanıcı arasında Yollapay tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak oluşacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Sayın Site Ziyaretçisi, Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vasıtasıyla Yollapay Elektronik Tic. A.Ş. (Bundan böyle kısaca “Yollapay” olarak anılacaktır.) sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanız sırasında size ve talep ettiğiniz hizmetlere ilişkin olarak elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı, işbu 'Gizlilik Politikası”nda belirtilen şartlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu 'Gizlilik Politikası'nda belirtilen şartları kabul etmektesiniz. 

 

1. Bilgilerin Kullanılması ve Korunması 

 

Bu web sitesine girilen bilgilerin (özlük bilgileri, t.c. kimlik numarası ve kullanıcıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği korunmaktadır. Ancak bahsi geçen koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir. Site üzerindeki çeşitli form ve gerekli bazı alanların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) bu web sitesine girmeleri gerekmektedir. Söz konusu bilgilere, talep edilen hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde şirketimiz personeli ve ilgili üye işyeri personeli tarafından ulaşılabilmektedir. 

 

2. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar 

 

Bu web sitesi, başka web sitelerine bağlantılar içerir. Yollapay diğer Web sitelerinin içeriklerinden veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir. Başka web siteleri Yollapay’dan farklı şekilde kendi bilgi toplama ve gizlilik koruma uygulamalarına sahiplerdir. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz tüm diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeniz önem arz etmektedir. 

 

3. Bilgi Kaynakları 

 

Sizinle ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, size en uygun hizmeti sunmamızı ve bu hizmetlerin kalitesini sürekli olarak artırmayı temin etmeye yöneliktir. Bu bilgiler aşağıdaki şekillerde temin olunmaktadır. 

 

Tarafınızca sağlanan bilgiler: Web sitemizi kullanarak sağladığınız bilgiler tarafımızdan alınmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen özgür iradenizle tarafımıza sağladığınız bilgilerdir. Size daha çabuk, doğru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamamını doğru bir biçimde iletmeniz gerekmektedir. Bu gereklilik yasal olarak sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünüzden kaynaklanmakla birlikte ayrıca talep ettiğiniz hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin gereği gibi yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının da tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir. Verdiğiniz bilgilerin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuzdadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeyiniz. Böyle bir durumda Yollapay hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Yollapay bir zarara uğradığı takdirde bu zararı tazmin yükümlülüğü tarafınıza aittir. 

 

4. Kişisel Verilerin Kullanımı & Onaylar 

 

Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, bu web sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesine ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Yollapay ve bunların üye işyerleri ve sözleşmeli iş ortakları ile paylaşılmasına muvafakat ettiğinizi, Yollapay ve bunların üye işyerleri tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. 

 

5. Diğer Kullanım Şartları

 

 Burada belirtilen şartların dışında web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümünde belirtilen hükümleri de okumuş ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılır. Bilgisayar korsanlığı, zararlı yazılımlar veya tersine mühendislik yoluyla koruma sisteminin etkisiz bırakılması hallerinde doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayı Yollapay herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Aşağıda belirtilen hallerde Yollapay, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar; 

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; 

2. Yollapay’nın kullanıcılarla akdettiği "Kullanıcı Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla; 

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından talep edilmesi, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; 

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin zaruri olduğu hallerdir. 

 

'Gizlilik Politikası' ve 'Kullanıcı Sözleşmesi' bölümlerindeki hükümler ve bu hükümlerde Yollapay tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Yollapay'e karşı bu hükümlere aykırı hiçbir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez. İleride söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Yollapay’in, bu web sitesindeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, web sitesinin yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Yollapay işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın sitede yayınlamak veya kullanıcılara mail göndermek suretiyle tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Yollapay’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. 

 

İş bu ‘Gizlilik Politikası’ taraflar arasındaki ‘Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz eki ve parçası olup, herhangi bir şartın geçersiz olması durumunda sözleşmenin geri kalanı ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ geçerliliğini korur.

YollaPay iletişim bilgilerini kayıt etmek için
QR kodu okutun
0850 399 92 95
info@yollapay.com